ATIK KABULLERİ İÇİN LÜTFEN PERSONELİMİZ İLE İRTİBATA GEÇİNİZ.


Elif ERDİL

(Çevre Şefi )
Telefon:+90 (224) 372 15 60 / 324 (Pbx)

Metin DEMİRCİ

(Alternatif Yakıt Yönetim Uzmanı )

Telefon:+90 (224) 372 15 60 / 411 (Pbx)
atik@bursacimento.com.tr

GSM Çağrı Mrk.No: 0 532 755 3 557


Faks:
+90 (224) 372 16 60
+90 (224) 373 19 67Atık Alım Listesi


İndirAtık Kabul Lisans Belgesi


İndir


BURSA ÇİMENTO ATIK KABUL ve KULLANIMI

Bursa ve çevresinde oluşan atık yağların olumsuz ve çevresel etkilerinin önlenmesi ve enerji olarak geri kazanılmasına yönelik 2005 yılında Atık Yağ Ek Yakıt Lisansına alan Şirketimiz, 2008 yılında lisans kapsamını genişleterek atık yakma menüsüne kontamine atık ve boya çamurunu eklemiştir. Böylece çeşitli sanayi sektörlerinde oluşan ekonomik değerini yitirmiş ve belirli kalorifik değere sahip atıklar, ana yakıtın yanında alternatif yakıt olarak değerlendirilmekte ve enerji geri kazanımı amacıyla kullanılmaktadır.

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. alternatif yakıt ve hammadde kullanarak;

-CO₂  emisyonunda azaltım sağlayarak, küresel ısınmaya karşı önlem almakta,
-Doğal kaynakların korunması sağlanmakta,
-Atık yakma tesislerinin yüksek yatırım maliyeti ihtiyacından Türkiye Ekonomisine tasarruf sağlamakta,
-Atıkların uygun şartlarda bertaraflarını sağlayıp olumsuz çevresel etkileri ortadan kaldırmakta,
-Atıkların ekonomiye kazanımını sağlayarak ülke ekonomisine katma değer oluşturmaktadır.
Şirketimiz; T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın düzenlediği sanayi tesislerinde enerjinin verimli kullanılmasına yönelik proje yarışmasında son yıllarda çeşitli ödüller kazanmıştır.

Alternatif Hammadde Kullanımı
Fabrikamız yaklaşık 30 yıldır tras ( doğal puzolan) kullanımı ile yarı mamul olan klinker kullanımından tasarruf etmekte ve klinker/çimento faktörünü 80’li yıllardan günümüze kadar % 70-75 oranında olacak düzeyde üretim gerçekleştirmektedir. Bu oran Avrupa çimento sektörünün birçok fabrikası tarafından karşılanamamaktadır. tras kullanımına ilave olarak termik santrallerin, yanma gazlarının tozsuzlaştırılması amacıyla kullanılan elektro filtrelerin de tutmuş oldukları uçucu küller TS EN 197-1 standardına göre çimento üretiminde katkı olarak kullanılmaktadır.

Alternatif Yakıt (Atık) Kullanımı

Uzun yıllardır gelişmiş ülkelerin çimento sektörlerinde uygulanan, enerji ve madde geri kazanımı amacıyla alternatif yakıt kullanımı konusu, ülkemizde 2001 yılında yayımlanan “Çimento Fabrikalarında Atıkların Alternatif veya Ek Yakıt Olarak Kullanılmalarında Uyulacak Genel Kurallar Hakkında Tebliğ” ile sektörümüzde başlatılmıştır.

2005 yılında atık yağların ek yakıt olarak kullanmaya başlayan fabrikamız 2014 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından almış olduğu Çevre İzin ve Lisans Belgesiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

Çeşitli sanayi sektörlerinde oluşan ekonomik değerini yitirmiş ve belirli kalorifik değere sahip atıklar ana yakıtın yanında alternatif yakıt olarak kullanılmaktadır. Çimento fabrikası döner fırınlarında proses gereği yaklaşık 1400-1450 C° yüksek sıcaklıklarda çalışılmaktadır. Bundan dolayı atıklar, CO₂, H₂O ve NOx gibi nihai yanma gazlarına kadar kolaylıkla parçalanabilmekte ve yanma sonucunda oluşan kül çimento kalitesine herhangi bir etki yapmadan ürün bünyesine bağlanabilmektedir. Çimento prosesinin belirtilen özelliklerinden ötürü uzun yıllardan beridir Japonya, AB ve ABD gibi diğer gelişmiş ülkelerin çimento sektörlerinde atıklar enerji geri kazanımı amacıyla kullanılmaktadır.


ATIK ALIM KRİTERLERİ

Genel Kabul Kriterleri

1. Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’ye atık üreticisi tarafından bildirilen atık kodlarının doğruluğundan atık üreticisi sorumludur. Yanlış ya da yanıltıcı atık kodu bildirimi nedeniyle Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin uğrayacağı tüm zararlar atık üreticisi tarafından tazmin edilecektir.
2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ ndan 09.12.2014 tarihinde alınan Çevre İzin Lisans Belgesi’nde müsaade edilen atık kodlarına sahip atıkların kabulü yapılmaktadır. Bu liste dışında yer alan hiç bir atığın kabulü yapılmamaktadır.
3. Atıklar içerisinde radyoaktif ve patlayıcı madde bulunması yasaktır.
4. Atık kabulü normal şartlarda hafta içi 9:00/9:30, 11:00/11:30, 13:00/13:30, 15:00/15:30 saatleri arasında yapılmaktadır. Şirket yönetiminden randevu alınması durumunda belirtilen saatler dışında kabul yapılabilecektir.
5. Atıklar varil, IBC(intermediate bulk container) vb. ambalajlarda kabul edilmemektedir. Dökme, poşet içerisinde ve balya halinde atık kabulü yapılmaktadır.
6. İş sağlığı ve güvenliği açısından özel önlem alınması gereken atıklar konusunda atık üreticisi tarafından bilgilendirme yapılmalıdır.
7. Bakanlık bildirimlerinde ve ticari işlemlerde, fabrikamız kantar ölçüm sonuçları esas alınacaktır.
8. Atık üreticisi tarafından talep edilmesi ya da Şirketimizin gerekli görmesi durumunda sözleşme yapılabilecektir.
9. 1 tonun altında yapılacak tüm sevkiyatlar için ton fiyatı uygulanacaktır.
10. Atık sevkiyatı öncesinden Şirketimiz tarafından gönderilen teklifin mutlaka kaşelenip imzalanarak tarafımızı imza sirküleri, vergi levhası ve Ticaret Sicil Gazetesi nüshası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde atık kabul işlemi yapılmayacaktır.
11. Teknik kabul için atık gönderilmeden önce numune alınması gerekmektedir. Analiz sonuçları uygun ise atık alımı yapılabilmektedir.
12. Atık üreticisi bertaraf etmeyi planladığı atıkların miktarını ve teslim tarihini en az 1 gün önceden bildirmekte yükümlüdür. Aksi halde Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin atıkları kabul etmeme hakkı saklıdır.

Tehlikeli Atık Özel Kabul Kriterleri

1. Mevcut ise atığın “Malzeme Güvenlik Bilgi Formu”nun atık gönderim öncesinde verilmesi gereklidir.
2. Atıklar atık üreticisi sorumluluğunda taşınacak/taşıttırılacak ise lisanslı taşıma araçlarıyla ve SRC 5 belgesine sahip araç şoförüyle nakliyenin gerçekleştirilmesi ve Ulusal Atık Taşıma formunun doldurulması gerekmektedir. Araç şoförünün son aya ait SGK dökümü ile firmanın antetli kağıdına yazılmış görevlendirme yazısı ile birlikte sevkiyatı gerçekleştirmesine onay verilecektir.
3. Atıkların cinsine göre mevcut mevzuata uygun ambalajlama yapılması gerekmektedir. Bazı atık türlerinde dökme olarak atık kabulü yapılabilecektir.
4. Talep edilmesi durumunda lisanslı taşıma aracı hizmeti verilebilecektir.
5. Atık yağların kabulü aşamasında yapılacak analiz neticesinde bünyesinde bulunan su içeriği, diğer solüsyonlar ile kalorifik değeri atık üreticisinin beyanından farklı olması durumunda laboratuvarımızın raporu kabul edilecektir.
6. Atık yağ bünyesinde solvent, benzin gibi alev alma sıcaklığı düşük atıkların olması durumunda atık yağ sevkiyatı atık üreticisine geri gönderilecektir.
7. Sadece ikinci kategori atık yağların kabulü yapılmaktadır.

Tehlikesiz Atık Kabul Kriterleri

1. Atıklar ambalajsız dökme olarak kabul edilebilir.
2. Mümkünse balyalı haldeki atıklarda balya bağı olarak tel dışında malzeme kullanılması.
3. Cl %: max % 1
4. S % : max % 2
5. Rutubet: max. % 15
6. Kalorifik değer: minimum 2.500 kcal/kg


Çerez Kullanımı

Tanımlama bilgileri diğer adıyla çerezler, bursacimento.com web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkili bir şekilde sunmamızı sağlar.


Detaylı bilgi için  KVKK Gizlilik Politikası.

Kabul Et