BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

Bursa Çimento’da girdi ürünlerden başlayarak her aşamada prosesler izlenmekte ve ölçülmektedir. Tüm faaliyetler standartlara uygun olarak gerçekleştirilmekte ve sürekli iyileştirilmektedir. Yapılan yatırımlar ile en modern teknolojiler kullanılmaktadır. Müşterilerle ilişkiler titizlikle takip edilmekte, beklentiler ve memnuniyetler müşteri ziyaretleri ve anketlerle ölçülmektedir.Tedarikçilerle ilişkilerde sürekli gelişme felsefesi doğrultusunda çalışmalar sürdürülmektedir.

“Faaliyetlerinin her aşamasında çalışanlarının yaratıcılık ve katılımcılığının teşviki ve mensubiyet duygularının geliştirilmesini “ vazgeçilmez bir misyon olarak belirleyen Bursa Çimento’da uygulanan Öneri Sistemi ile katılımcılık teşvik edilmektedir. Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Enerji Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve Laboratuvar Akreditasyon sisteminin uygulandığı Şirkette her alanda sürekli gelişmeye odaklı olarak faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin Bursa’da kurulu olan çimento fabrikasının yanında Kütahya’da kurulu olan Çimento Karıştırma ve Paketleme Tesisi bulunmaktadır.

Bu faaliyetlerimizi kısaca özetlersek;

Hammadde ve Yardımcı Maddeler: Bursa Çimento Fabrikası ihtiyacı olan kalker ve kili, ocaklardan temin etmekte olup kalkeri patlatma usulüyle çıkarmaktadır. Kil ise fabrika yakınındaki kil sahalarından fabrikaya istihraç edilmektedir. Alçıtaşı, tras, kum gibi yardımcı malzemeler ise tedarikçiler vasıtasıyla temin edilmektedir. Çimentoda katkı maddesi olarak kullanılan uçucu kül, bağlı ortaklığımız olan Ares ve Tunçkül firmalarından sağlanmaktadır.

Hammadde Hazırlama (Kırma): Ocaklardan gelen hammaddeler ve yardımcı maddeler (kalker, tras, alçı taşı), ayrı ayrı kırıcılarda kırılarak boyutça küçültülür ve stokholde ilgili hollere alınır, kil ve kum ise kullanılmak üzere stokholde stoklanır.

Yakıt Hazırlama: Ana yakıtımız kömür olup, yardımcı yakıt olarak doğalgaz kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak alternatif yakıt olarak adlandırılan katı atıklar (kontamine atık, ömrünü tamamlamış lastik vb.) ATY Tesisinde işlenerek (parçalama – ayırma) döner fırınların kalsinatör bölgesinden, sıvı atıklar (sintine yağı, atık yağ vb.) ise döner fırın alev borusundan sisteme beslenmektedir. Yurt içi ve yurt dışından temin edilen kömür, Kömür Ön Homojene Tesisinde homojene edildikten sonra, kömür değirmenlerinde öğütülüp, döner fırınlarda yakılmak üzere silolarda stoklanır.

Enerji Üretimi: Döner fırınlardan dışarı atılan atık ısının geri kazanılmasıyla elektrik enerjisi elde edilmektedir. PH ve AQC kazanlarından elde edilen buharın türbine gönderilmesiyle, türbin kanatları dönerek hareketi jenaratöre aktararak elektrik enerjisi üretilmektedir. Bu tesis vasıtasıyla fabrikanın elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık %20-25’i Atık Isı Enerji Üretim Tesisinden karşılanmaktadır.Bu yatırım vasıtasıyla yıllık yaklaşık 28.000 ton CO₂ emisyon azaltımı söz konusu olacaktır.

Farin Hazırlama (Öğütme): Stokholde ilgili hollerde ve uygun ebatlarda stoklanan kalker, kil ve gerektiğinde kullanılan kumun değirmenlere besleme oranları, hammaddenin içeriğine bağlı olarak, On-Line Numune Alma ve Analiz Cihazı olan POLAB AOT tarafından tayin edilmekte ve bu çerçevede malzemeler farin değirmenlerine beslenmektedir. Değirmenlerde kurutma ve öğütme işlemi yapılmaktadır. Değirmenlerden çıkan Farin önce Farin Stok Silolarına, daha sonra da Farin Homojene Silolarına alınır.

Klinker Üretimi (Pişirme): Farin Homojene Silolarından alınan Farin, ön ısıtıcılı Döner Fırınlarda ana yakıt kömür, yardımcı yakıt doğalgaz ve alternatif yakıtların (atık yağ, kontamine atık vs.) yakılmasıyla ~1.350 °C – ~1.450 °C arasındaki sıcaklıklarda pişirilir. Klinker soğutucuya döküldüğünde ~ 100 °C’ye kadar soğutulmuş olarak klinker silosu veya açık stokhollerde stoklanır.

Çimento Üretimi (Öğütme): Klinkerin, bir miktar alçıtaşı ve üretilecek çimentonun tipine göre çeşitli oran ve cinste katkı veya katkılarla (kalker, tras, uçucu kül) birlikte öğütülmesi ile elde edilen çimento, tiplerine göre çimento silolarına ayrı ayrı sevk edilerek depolanır.

Yükleme: Çimento tiplerine göre ayrılmış silolardan dökme, kraft torbalı, big-bag ve sling-bag’li olarak satılmaktadır.

Tüm bu faaliyetleri gerçekleştirirken Bursa Çimento en son teknolojileri kullanmakta, tüm bakım faaliyetlerini etkin olarak uygulayarak prosesin sürekliliğini sağlamaktadır.Fabrikamızda Enerji Yönetim Birimi tarafından enerji verimliliğine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Şirketimiz; T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın düzenlediği Sanayi Tesislerinde Enerjinin Verimli Kullanılmasına yönelik Proje Yarışmalarında son yıllarda çeşitli ödüller kazanmıştır.

POLAB AMT SİSTEMİ

Bursa Çimento, Thyssen Krupp Industrial Solutions firmasından üretim hatları için yeni bir POLAB on line numune alma ve analiz cihazı alarak, Ağustos 2015’de devreye almıştır. Bu sistem, laboratuvara bağlı olarak çalışan 3 adet otomatik numune alıcı ve bir adet de pnömatik tüp sisteminden oluşmaktadır. Laboratuvardaki POLAB AMT sistemi, analiz edilmek üzere numune hazırlamakta ve bu analiz sonucuna göre özel bir yazılım vasıtasıyla (POLAB AQCnet software) değirmenlere uygun besleme oranlarında hammadde girmesini sağlayarak değirmen beslemelerini kontrol etmektedir. Daha önceden mevcut olan POLAB AOT sistemi, bu yeni versiyon ile yer değiştirmiştir. Uyarlanabilir karışım kontrolörü vasıtasıyla istenen kaliteyi sağlamak adına farin değirmenlerine beslenen hammadde oranları ayarlanmaktadır. Kendi kendine öğrenebilme özelliği vasıtasıyla sistem, değişen malzeme özelliklerine göre sabit malzeme kalitesini otomatik olarak ayarlamaktadır.

KÜTAHYA ÇİMENTO KARIŞTIRMA VE PAKETLEME TESİSİ

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI’nda üretilen CEM II / A-M (P-L) 42,5 R çimentosu, Kütahya tesisinin çimento silosunda depolanır. Uçucu kül tesislerinden temin edilen separe uçucu kül, tesisin kül silosunda stoklanır.

Silolardan alınan çimento ve separe uçucu külün, standartların belirlediği oranlarda karıştırılmasıyla, elde edilen yeni tipteki çimentolar, ürün silolarına alınarak dökme veya torbalı olarak müşteri isteğine göre satışa sunulurlar.Fabrikamız çalışma sistemini özetleyen güncel akış şemasına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. 


Akış Şeması

Çerez Kullanımı

Tanımlama bilgileri diğer adıyla çerezler, bursacimento.com web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkili bir şekilde sunmamızı sağlar.


Detaylı bilgi için  KVKK Gizlilik Politikası.

Kabul Et