Bilgilendirme Politikamız

Ortaklık hakkında basın-yayın organlarında ve internet sitelerinde yer alan haber ve söylentiler ile kamuyu aydınlatma amacına yönelik her türlü hususun takibi; Şirketimiz bünyesinde mevcut “Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi” tarafından izlenmektedir.

 

Özel durum açıklamaları ile ilgili tebliğ gereği hisse senetlerimizin fiyatları veya işlem hacimlerinde olağandışı dalgalanmalar olduğunda, Borsa’nın talebi üzerine; Şirketimizce gerekli özel durum açıklaması gönderilmektedir.

 

Basın yayın organlarında çıkan ve tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan; ancak Şirketimiz tarafından haber ve söylentilere ilişkin zamanında, yeterli ve doğru olarak kamuyu aydınlatmaya yönelik bir açıklama yapılmasının kararlaştırılması halinde, bu açıklama; yine Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili tebliği kapsamında yapılacaktır.

 

Şirkete ait bilgilendirme politikasının yürütülmesinden icracı Yönetim Kurulu üyeleri sorumludur.

 

İnternet yoluyla yapılan özel durum açıklamaları öncelikle İMKB bünyesinde yer alan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) İşletim Müdürlüğü sistemine elektronik imzalı olarak gönderilmektedir. Yapılan özel durum açıklanmaları için SPK ve İMKB tarafından ek bir açıklama istenmemiş olup, söz konusu kurumlar tarafından uygulanan herhangi bir yaptırım olmamıştır. Hisse senetlerimiz yurtdışında herhangi bir borsaya kote olmadığından İMKB dışında başka bir borsaya açıklama gönderilmemiştir.

Çerez Kullanımı

Tanımlama bilgileri diğer adıyla çerezler, bursacimento.com web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkili bir şekilde sunmamızı sağlar.


Detaylı bilgi için  KVKK Gizlilik Politikası.

Kabul Et